Sənədlər

Bu bölmə yetkinlik yaşına çatmayanların qanunla mühakiməsinə dair milli və beynəlxalq səviyyələrdə mövcud olan qanunlar və s. hüquqi-normativ aktlara həsr edilib. Eyni zamanda, bu bölmədə yetkinlik yaşına çatmayanların qanunla mühakiməsi və Azərbaycanda yuvenal ədliyyənin inkişafına dair məhkəmə praktikasına dair sənədlər, pilot ləyihərin rəsmi materialları da yerləşdirilib. Layihələr zamanı hazırlanmış çap materialları, metodiki sənədlər və təlim və dərs vəsaitləri Nəşrlər bölməsində yerləşdirilib.

  • Milli Qanunvericilik
  • Beynəlxalq Qanunvericilik
  • Məhkəmə Praktikası
  • Məqalələr
  • Hesabat və Məktublar

Leave a Reply