Linklər

BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi www.ohchr.org/english/bodies/crc

BMT-nin Insan Hüquqları üzrə Ali Komissarı

UNICEF-in Azərbaycan ofisi www.unicef.org/azerbaijan

BMT-nin Baş Asambleyasının Uşaqlara dair Xüsusi Sessiyası www.unicef.org/specialsession

BMT-nin Uşaq Alveri üzrə Xüsusi Məruzəçisi www.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur

BMT-nin Baş Katibinin Zorakılığın Öyrənilməsi Təşəbbüsü www.violencestudy.org

Azərbaycandan Yuvenal Ədliyyə Portalıwww.juvenilejustice.az

ATƏT-in Bakı ofisi www.osce.org/baku

Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı www.reliablefuture.org

CRİN (uşaq hüquqlarına dair məlumat şəbəkəsi) www.crin.org

Uşaqlara dair QHT-UNİCEF Regional Şəbəkəsi www.regionalnetworkforchildren.org

Heç Bir Uşağı Nəzərdən Qaçırmayaq Layihəsi lnco.ngoalliance.net

EU grants europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

World Bank; small grants fund web.worldbank.org/

The Resource Alliance www.resource-alliance.org/page.php?sectionid=6&subsectionid=19&pageid=60

Global Fund for Women www.globalfundforwomen.org

HP Global Philanthropy www.hp.com/hpinfo/grants/

Electronic Resource Centre for Human Rights Education www.hrea.org/erc/
ERC-L is a monthly e-mail newsletter about new resources for human rights education and training on the web site of HREA. HREA’s Resource Centre consists of: a Library; a Forums section with various discussion lists related to human rights and human rights education; a Human Rights Links section; and a Databases section

Leave a Reply