FƏXRİ DİPLOM

28 Noyabr 2016-cı il tarixində “Ümidli Gələcək” Gənclər İctimai Birliyi İnsan Hüquqları üzrə Müvvəkilin Aparatı (Ombudsman) tərəfindən Fəxri Diplomla təltif edilmişdir.

FƏXRİ DİPLOM

UŞAQ VƏ GƏNCLƏRİN HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ VƏ TƏBLİĞİ SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİNƏ VƏ OMBUDSMAN TƏSİSATI İLƏ SƏMƏRƏLİ ƏMƏKDAŞLIĞINA GÖRƏ

Leave a Reply