2015-ci ildə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 50 kənd məktəbəqədər təhsil imkanlarından yararlanacaq

50 villages will have pre-school facilities in 2015, with Ministry of Education support

For children excluded from pre-school because of rural location, poverty and disability, the UAFA/CIE model has been delivering pre-school education to more than 600 children in 17 villages for the past 2 years.  This low-cost model also delivers excellent outcomes for children – feedback from developmental assessments show high levels of achievement in cognitive and social skills.  The Ministry has recognized this model and will work with UAFA and CIE to bring pre-school to more than 50 villages in 2015.  It is our goal that every child will have access to pre-school in the nearest future.

 

2015-ci ildə Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 50 kənd məktəbəqədər təhsil imkanlarından yararlanacaq

Ucqarda yaşamaları, yoxsulluq və əlillik səbəbindən məktəbəqədər təhsildən təcrid olunmuş 17 kənddə 600 uşaq son 2 il ərzində UAFA/CIE məktəbəqədər təhsil modelindən yararlanmışdır.  Bu az xərc aparan modelin tətbiqi nəticəsində uşaqlarda müsbət inkişaf əldə edildi – inkişaf qiymətləndirmələri qavrama və sosial bacarıqlarda yüksək nailiyyətlər əldə olunduğunu deməyə əsas verir.  Nazirlik bu modeli bəyəndi, UAFA və CIE təşkilatı ilə əməkdaşlıq nəticəsində 2015-ci ildə 50-dən çox kənddə məktəbəqədər təhsil imkanları yaradılacaq.  Məqsədimiz yaxın gələcəkdə hər bir uşağın məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmasıdır.

 

Leave a Reply