Archives for June2014


Uşaqlar bİzİm gələcəyİmİzdİr. Heç bİr uşaq kənarda qalmamalidir.

Bizə qoşulun

GENİŞ QARADƏNİZ ÖLKƏLƏRİ ARASINDA UŞAQ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ PLATFORMASININ QURULMASI VƏ TƏCRÜBƏ MÜBADİLƏSİ PROQRAMINA START VERİLMİŞDİR, 23-27 İyun, 2014

Əhalinin zəif təbəqələrindən olan və çətin həyat şəraitində yaşayan uşaqların və ailələrin problemlərinin həllini daha da sürətləndirmək və bunun üçün təcrübədən keçmiş yanaşma və metodları tətbiq etmək üçün 23-27 İyun 2014-cü il tarixlərində Geniş Qara dəniz regionu üzrə Uşaq Hüquqları naminə “ChildPact” Regional Koalisiya tərəfindən Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi və UNDP-nin dəstəyi ilə Azərbaycan, Rumıniya, Moldova, Gürcüstan və Ermənistandan dövlət qurumları və QHT nümayəndələri toplaşmışdır.

Rumıniyanın Buxarest şəhərində start verilmiş bu regional təcrübə mübadiləsi proqramı çərçivəsində uşaq və ailələrin sosial müdafiəsi ilə məşğul olan dövlət və QHT mütəxəssisləri regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə etmiş, uşaq müdafiə sistemi sahəsində hər bir ölkədə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat mübadiləsi aparmış, uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı yeni bilik və bacarıqlar əldə etmiş, Avropa Birliyi və MDB ölkələrində gedən reformaların cari vəziyyəti ilə yaxından tanış olmuş və təcrübədən keçirilmiş uğurlu strategiya və yanaşmalarla bölüşmüşlər.

Bu regional əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi proqramında Azərbaycanı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Qanunvericilik şöbəsinin müdiri xanım Adilə Abasova, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti şöbəsinin müdir müavini cənab Fuad Hüseynov və Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru və Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının sədri cənab Nabil Seyidov təmsil etmişdir.

Press Reliz

“AZƏRBAYCANDA İNSAN HÜQUQLARININ İNKİŞAFI İLƏ BAĞLI UNİVERSAL DÖVRİ İCMAL ÇƏRÇİVƏSİNDƏ BMT-NİN İNSAN HÜQUQLARI ŞURASI TƏRƏFİNDƏN VERİLMİŞ TÖVSİYYƏLƏRİN İCRASI VƏZİYYƏTİNƏ” DAİR SEMİNAR-MÜZAKİRƏ, 18 İyun, 2014

Azərbaycan Respublikası hər 5 ildən bir BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına Universal Dövrü İcmal (UDİ) çərçivəsində ölkədə insan hüquqlarına dair vəziyyəti əks etdirən hesabat təqdim edir. UDİ çərçivəsində Azərbaycanın ilk hesabatı 2009-cu ildə, ikinci hesabatı isə 2013-cü ildə BMT tərəfindən baxılmış və insan hüquqlarının bir çox sahələri üzrə vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələr verilmişdir.

UDİ prosesinə diqqəti cəlb etmək və 2013-cü ildə Azərbaycana verilmiş tövsiyələri müzakirə etmək məqsədilə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı, Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı və İnsan Hüquqlarının Monitorinqi üzrə Ekspertlər Qrupu tərəfindən “Azərbaycanda İnsan Hüquqlarının İnkişafı ilə bağlı Universal Dövri İcmal çərçivəsində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası tərəfindən verilmiş tövsiyyələrin icrası vəziyyəti” mövzusunda seminar-müzakirə təşkil edilmişdir.

Tədbir 18 iyun 2014-cü il tarixində saat 15.00-da Park İnn otelinin “Füzuli” zalında keçirilmişdir. Tədbirdə müvafiq dövlət qurumlarının, beynəlxalq və yerli təşkilatların nümayəndələri, insan hüquqları sahəsində ekspertlər və hüquq müdafiəçiləri iştirak etmişdir.

Press reliz

“İNSAN HÜQUQLARI AYLIĞI”ÇƏRÇİVƏSİNDƏ “HEÇ BİR UŞAĞI NƏZƏRDƏN QAÇIRMAYAQ” MİLLİ İCTİMAİ MÜKAFATIN 5-Cİ TƏQDİM ETMƏ MƏRASİMİ, 17 İyun, 2014

Azərbaycanda uşaq problemlərinə bütövlükdə cəmiyyətin, aidiyyatı dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatlarının və biznesin diqqətini cəlb etmək, bu problemlərin həllində dövlət-QHT-biznes əməkdaşlığının qurulması və inkişaf etdirilməsini stimullaşdırmaq və uşaq problemlərinin həllinə xüsusi töhvə vermiş təşkilat və şəxslərin fəaliyyətini qiymətləndirmək məqsədilə 2003-cü ildə özündə 85 təşkilatı birləşdirən Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil, UNİCEF və Avropa Birliyinin dəstəyilə “Heç Bir Uşağı Nəzərdən Qaçırmayaq” Milli İctimai Mükafatı təsis etmişdir.

Bu il də uşaq hüquqlarının təbliği və müdafiəsi işinə xüsusi töhvə vermiş qurumlar və şəxslərin mükafatlandırılması üçün Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ilə əməkdaşlıqda və Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, ChildPact Regional Koalisiyanın, “World Vision International” humanitar təşkilatının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin və P&G şirkətinin dəstəyilə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən 18 may-18 iyun tarixlərində elan edilmiş “İnsan Hüquqları Aylığı” çərçivəsində “Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq” Milli İctimai Mükafatın 5–ci təqdim etmə mərasimi təşkil edilmişdir.

2014-cü il üzrə “Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq” Milli İctimai Mükafat 8 nominasiya üzrə verilmişdir.

Mükafatın təqdim etmə mərasimi 17 iyun 2014-cü il tarixində saat 19.00-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilmişdir.

Press Reliz