Əlaqə

Milli Koordinator: Dr. Nabil Seyidov
Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı
Tel/Fax: (994 12) 493 21 42
Mobil: (994 50) 349 29 48
Email: nzseidov@yahoo.com, relfuture@azdata.net
İnternet: www.ngoalliance.net
Proqramlar üzrə əlaqələndirici: Ruhanə Əhmədova
Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı
Tel/Fax: (994 12) 493 21 42
Mobil: (994 50) 592 92 33
Email: ruhana-ahmadova@mail.ru
İnternet: www.ngoalliance.net

Leave a Reply